Record:   Prev Next
作者 楊生民 著
書名 汉代社会性质研究 / 杨生民著
出版項 北京市 : 北京师范大学出版社, 1993[民82]
國際標準書號 7810147226
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  540.922 4627    在架上    30560300475990
 民族所圖書館  C 632 4627    在架上    30520010616960
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 360.922 6337    在架上    HPE0326276
 文哲所    處理中    30580000560842
版本 第1版
說明 [6], 187面 ; 21公分
人民幣6.50元 (平裝)
附註 拼音题名: Han dai she hui xing zhi yan jiu
含參考书目
主題 社會 -- 中國 -- 漢(公元前202-公元220) csht
Alt Title Han dai she hui xing zhi yan jiu
Record:   Prev Next