Record:   Prev Next
作者 吳淑平 著
書名 中国单身女性调查 / 吴淑平著
出版項 北京市 : 新华出版社, 2010
國際標準書號 9787501193714 (平裝) : 人民幣28.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  364.7 130.2    在架上    30550112822190
版本 第1版
說明 [5], 267面 ; 23公分
附註 拼音題名: Zhong guo dan shen nv xing diao cha
主題 戀愛 csht
婦女 csht
社會調查 -- 中國 csht
兩性關係 csht
Alt Title Zhong guo dan shen nv xing diao cha
Record:   Prev Next