Record:   Prev Next
作者 梁文英 (1912-) 著
書名 民族问题理论在实践中的检验 / 梁文英著
出版項 北京市 : 民族出版社, 1999[民88]
國際標準書號 7105036788
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  C 536.2 3304 1999    在架上    30520010820489
 近史所郭廷以圖書館  396.2 414.1    在架上    30550111963037
版本 第1版
說明 [7], 252面 ; 21公分
人民幣10.60元 (平裝)
附註 拼音题名: Min zhu wen ti li lun zai shi jian zhong de jian yan
主題 民族學 -- 中國 csht
Alt Title Min zhu wen ti li lun zai shi jian zhong de jian yan
Record:   Prev Next