Record:   Prev Next
書名 中国民间故事讲述研究 / 林继富主编
出版項 北京 : 中國社会科学出版社, 2013
國際標準書號 9787516119457 (平裝) : 人民幣72.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 399.52 2258    在架上    30530110727898
版本 第1版
說明 2, 467面 : 圖 ; 24公分
附註 拼音題名: Zhongguo minjian gushi jiangshu yanjiu
主題 民間故事 lcstt
Alt Author 林繼富 主編
Alt Title Zhongguo minjian gushi jiangshu yanjiu
Record:   Prev Next