Record:   Prev Next
作者 葛本儀 (1933-) 著
書名 汉语言文字学专题研究 / 葛本仪, 曹正义著
出版項 济南市 : 山东人民出版社, 2008[民97]
國際標準書號 9787209044417
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  802 4452 2008    在架上    30630010013181
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 420 5764    在架上    30530105536882
 文哲所  802 8645    在架上    30580002610728
版本 第1版
說明 [3], 282面 : 表 ; 24公分
人民幣29.80元 (平裝)
附註 拼音題名: Han yu yan wen zi xue zhuan ti yan jiu
主題 中國語言 csht
Alt Author 曹正義 著
Alt Title Han yu yan wen zi xue zhuan ti yan jiu
Record:   Prev Next