Record:   Prev Next
作者 劉漢銀 編著
書名 实用针灸大全 / 刘汉银编著
出版項 北京市 : 北京出版社, 1988
國際標準書號 7200005142 (平裝) : 人民幣6.60元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  611.91 763.1    在架上    30550112370273
版本 第1版
說明 [22], 487面 ; 19公分
附註 拼音題名: Shiyong zhenjiu daquan
館藏: 1991第2刷. MH
主題 針灸 csht
中國醫藥 csht
Alt Title Shi yong zhen jiu da quan
Record:   Prev Next