Record:   Prev Next
作者 王薇 著
書名 明代徐凤针灸学术思想及学术贡献研究 / 王薇著
出版項 广州 : 中山大學出版社, 2016
國際標準書號 9787306052513 (平裝) : 人民幣35.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 611.9182 0335    在架上    30530111131330
版本 第1版
說明 [15], 102面 ; 24公分
附註 拼音題名: Mingdai xufeng zhenjiu xueshusixiang ji xueshugongxian yanjiu
含參考書目
主題 針灸 -- 中國 csht
Alt Title Mingdai xufeng zhenjiu xueshusixiang ji xueshugongxian yanjiu
Record:   Prev Next