Record:   Prev Next
作者 胡大雷 (1950-) 著
書名 中古文学集团 / 胡大雷著
出版項 广西市 : 广西师范大学出版社, 1996[民85]
國際標準書號 7563321411
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 820.92 3134    在架上    HPE0323494
版本 第1版
說明 [6], 233面 ; 21公分
人民幣8.20元 (平裝)
系列 学朮文丛
附註 拼音题名: Zhong gu wen xue ji tuan
主題 中國文學 -- 歷史與批評 -- 漢魏六朝(公元前202-公元618) csht
Alt Title Zhong gu wen xue ji tuan
Record:   Prev Next