Record:   Prev Next
書名 北京皇城的历史演变及其保护利用研究 / 程尔奇主编
出版項 北京 : 知识产权出版社, 2013
國際標準書號 9787513023498 (平裝) : 人民幣38.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 726.82 5354    在架上    30530110762044
 近史所郭廷以圖書館  928.11 535    在架上    30550112793276
版本 第1版
說明 2, 183面 ; 24公分
附註 拼音題名: Beijing huangcheng de lishi yanbian jiqi baohu liyong yanjiu
含參考書目
主題 宮殿建築 lcstt
中國 -- 都城 csht
Alt Author 程爾奇 主編
Alt Title Beijing huangcheng de lishi yanbian jiqi baohu liyong yanjiu
Record:   Prev Next