Record:   Prev Next
作者 譚崇恩 (1966-) 著
書名 唐生智评传 = Tang sheng zhi ping zhuan / 谭崇恩著
出版項 长沙市 : 湖南人民出版社, 2002[民91]
國際標準書號 754382809X
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  982.886 345-908    在架上    30550111725840
版本 第1版
說明 [5], 321面 : 图 ; 21公分
人民幣20.00元 (平裝)
附註 含参考书目
主題 唐生智 (1889-1970) -- 傳記 csht
Alt Title Tang sheng zhi ping zhua
Record:   Prev Next