Record:   Prev Next
作者 李林 著
書名 满族宗谱研究 / 李林著
出版項 沈阳市 : 辽沈书社, 1992[民81]
國際標準書號 7805070954
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  396.9215 161.1    在架上    mhc0104974
 文哲所  639.2 847    在架上    30580000123765
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 989.2715 1614    在架上    HPE0318371
 民族所圖書館  C 782.99 4044    在架上    30520010617547
版本 第1版
說明 [7], 350面 : 表 ; 19公分
人民幣7.60元 (平裝)
附註 拼音题名: Manzu zongpuy anjiu
主題 滿族 -- 歷史 csht
滿族 -- 譜系 csht
中國 -- 歷史 -- 清(1644-1912) csht
Alt Title Man zu zong pu yan jiu
Record:   Prev Next