Record:   Prev Next
書名 沈阳市实用地图冊 / 黎耀顺主编
出版項 [成都市] : 成都地图出版社, 1993[民82]
國際標準書號 7805441154
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館三樓方志區  # 909.2241 101-752    在架上    30550111392310
版本 第1版
說明 94面 ; 19公分
人民幣4.80元 (平裝)
附註 拼音题名: Shen yang shi shi yong di tu ce
Alt Author 黎耀順 主編
Alt Title Shen yang shi shi yong di tu ce
Record:   Prev Next