Record:   Prev Next
作者 胡彬彬 著
書名 長江中游道教造像记 / 胡彬彬, 朱和平著
出版項 长沙 : 湖南大學出版社, 2011
國際標準書號 9787566700599 (平裝) : 人民幣90.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸巨冊書  SX 234.5 3134    在架上    30530105922223
版本 第1版
說明 133面 ; 29公分
附註 拼音題名: Changjiang zhongyou daojiao zaoxiangji
主題 道教 csht
造像 lcstt
宗教藝術 lcstt
Alt Author 朱和平 著
Alt Title Changjiang zhongyou daojiao zaoxiangji
Record:   Prev Next