Record:   Prev Next
作者 王曉強 (1946-) 著
書名 中囯记忆5000年 : 古玉里隐藏的秘密 / 王晓强著
出版項 广州市 : 嶺南美術出版社, 2010
國際標準書號 9787536244009 (平裝) : 人民幣78.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 994.6 0335.1    在架上    30530105918858
版本 第1版
說明 6, 371面 : 圖 ; 26公分
系列 寻源探秘丛书 = Xunyuan tanmi congshu
尋源探秘叢書
Xunyuan tanmi congshu
附註 拼音題名: Zhongguo jiyi 5000 nian : guyu li yingcang de mimi
主題 玉器 lcstt
古玉 lcstt
Alt Title 古玉里隱藏的秘密
Zhongguo jiyi 5000 nian : guyu li yingcang de mimi
Record:   Prev Next