Record:   Prev Next
書名 西域古城遗址 / 张立宪等编
出版項 北京市 : 中囯工人出版社, 2000[民89]
國際標準書號 7500823509
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸巨冊書  SX 997.84 4481    在架上    30530104351804
版本 第1版
說明 32面 : 彩色图版 ; 29公分
人民幣19.80元 (平裝)
系列 中华视觉艺朮图库
附註 拼音题名: Xi yu gu cheng yi zhi
主題 西北地區(中國) -- 遺址 csht
Alt Author 張立憲 編
Alt Title Xi yu gu cheng yi zhi
Record:   Prev Next