Record:   Prev Next
作者 米文平 (1927-) 著
書名 鲜卑石室寻访记 / 米文平著
出版項 济南市 : 山東畫報出版社, 1997[民86]
國際標準書號 7806031561
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 997.84 0981    到期 01-31-21    30530104134374
 文哲所  797.8 8865    在架上    30580001317234
 近史所郭廷以圖書館  997.84 098    在架上    30550111807341
版本 第1版
說明 [8], 123面 : 图, 地图 ; 21公分
人民幣8.00元 (平裝)
系列 中囯边疆探察丛书
附註 拼音题名: Xian bei shi shi xun fang ji
主題 考古學 -- 中國 csht
興安省 -- 遺址 csht
鮮卑族 csht
Alt Title Xian bei shi shi xun fang ji
Record:   Prev Next