Record:   Prev Next
書名 百草园之华 : 鲁迅杂文主题话语辑 / 王纯真编
出版項 镇江市 : 江苏大学, 2011
國際標準書號 9787811302158 (平裝) : 人民幣16.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  820.9984 750-033.12    在架上    30550112560006
版本 第1版
說明 [3], 170面 ; 22公分
附註 拼音題名: Bai cao yuan zhi hua : Lu Xun za wen zhu ti hua yu ji
主題 魯迅 (1881-1936) -- 學術思想 -- 中國散文 csht
魯迅 (1881-1936) -- 作品集 -- 中國散文 csht
Alt Author 王純真 編
Alt Title 魯迅雜文主題話語輯
Bai cao yuan zhi hua : Lu Xun za wen zhu ti hua yu ji
Record:   Prev Next