Record:   Prev Next
作者 舒蘭 (1931-) 著
書名 抗戰時期的新詩作家和作品 / 舒蘭著
出版項 臺北市 : 成文, 民69[1980]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  820.8 867  v.23    在架上    30580000480090
 人社中心  820.8 1716  v.23    在架上    30560300227987
 人文社會聯圖  820.8 7786 v.23    在架上    30910010706715
Record:   Prev Next