MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
001  clp0271466 
008  100419s2010  ch c     000 0 chi d 
020  9789860225501 (平裝) :|cNT$200 
040  AS|cAS|dFSN 
041 0 chi 
100 1 黃勁連|d(1946-)|e作 
245 10 黃勁連集 /|c黃勁連作 ; 方耀乾編 
250  初版 
260  台南市 :|b國立台灣文學館,|c2010 
300  124面 :|b肖像 ;|c21公分 
490 1 台灣詩人選集 ;|v35 =|aTaiwan poets series ;|v35 
600 17 黃勁連|d(1946-)|x作品集|x中國詩|2csht 
650 7 詩|z臺灣|x作品集|2csht 
700 1 方耀乾|e編 
830 0 台灣詩人選集 ;|v35 
830 0 Taiwan poets series ;|v35 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館中文圖書區  851 7041  v.35    在架上    30530105687891
 文哲所  839.3208 8656  v.35    在架上    30580002714660
 人文社會聯圖  839.708 4308 v.35    在架上    30600010656552