Record:   Prev Next
作者 翟忠義 編著
書名 中囯地理学家 / 翟忠义编著
出版項 济南市 : 山东敎育出版社, 1989[民78]
國際標準書號 7532806618
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 920.98 6825    在架上    HPE0306593
版本 第1版
說明 [11], 499面 ; 21公分
人民幣6.00元 (平裝)
附註 拼音题名: Zhong guo di li xue jia
主題 地理學家 -- 中國 csht
Alt Title Zhong guo di li xue jia
Record:   Prev Next