Record:   Prev Next
書名 宋代历史文化研究 / 张其凡, 陆勇强主编
出版項 北京市 : 人民出版社, 2000[民89]
國際標準書號 7010031991
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 360.9251 4484    在架上    30530104350715
 人社中心  635 1147    在架上    30560300063887
 文哲所  635 8735    到期 12-08-21    30580001534127
版本 第1版
說明 [4], 435面 : 表 ; 21公分
人民幣28.00元 (平裝)
附註 拼音题名: Song dai li shi wen hua yan jiu
主題 文化史 -- 中國 -- 宋(960-1279) -- 論文,講詞等 csht
Alt Author 張其凡 (1949-) 主編
陸勇強 主編
Alt Title Song dai li shi wen hua yan jiu
Record:   Prev Next