Record:   Prev Next
作者 李如龍 (1936-) 校注
書名 戚林八音校注 / 李如龍, 王升魁校注
出版項 福州市 : 福建人民出版社, 2001[民89]
國際標準書號 7211020229
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  802.4 4040    在架上    30630000095743
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 424.57 1617    在架上    30530104496211
 文哲所  802.4 8463    在架上    30580001630669
版本 第1版
說明 [38], 608面 : 表 ; 21公分
人民幣38.00元 (精裝)
附註 拼音题名: Qi lin ba yin jiao zhu
含部首筆畫索引
附錄: 1,《戚林八音》用字考;2,《戚林八音》文白異讀字表
主題 戚林八音 -- 註釋 csht
Alt Author 王升魁 校注
Alt Title Qi lin ba yin jiao zhu
Record:   Prev Next