Record:   Prev Next
作者 申茂平 (1968-) 著
書名 贵州非物质文化遗产硏究 / 申茂平等著
出版項 北京市 : 知识产权出版社, 2009
國際標準書號 9787802478213 (平裝) : 人民幣42.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  C 541.27 5041 2009    在架上    30520011130904
版本 第1版
說明 [9], 295面 : 圖, 表 ; 25公分
附註 拼音題名: Guizhou feiwuzhi wenhua yichan yanjiu
含參考書目
館藏: 2010第2刷. ET
主題 文化資產 -- 貴州省 csht
Alt Title Guizhou feiwuzhi wenhua yichan yanjiu
Record:   Prev Next