Record:   Prev Next
作者 劉文龍 著
書名 新疆水利會第一期報告書 六卷 / 劉文龍著
出版項 北京 : 蘭石齋, 民6[1917]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館古籍線裝書  644.9 763  v.1    在架上    30530101233914
 傅斯年圖書館古籍線裝書  644.9 763  v.2    在架上    30530101233922
 傅斯年圖書館古籍線裝書  644.9 763  v.3    在架上    30530101233930
 傅斯年圖書館古籍線裝書  644.9 763  v.4    在架上    30530101233948
 傅斯年圖書館古籍線裝書  644.9 763  v.5    在架上    30530101233955
 傅斯年圖書館古籍線裝書  644.9 763  v.6    在架上    30530101233963
版本 石印本
說明 6冊 ; 26公分
(線裝)
主題 水利工程 -- 新疆省 csht
Record:   Prev Next