Record:   Prev Next
作者 Chō, Kyō
張競.
書名 Shibun ōkan : sengo sakka no chūgoku taiken / Chō Kyō
詩文往還 : 戦後作家の中国体験 / 張競著.
出版項 Tōkyō : Nihonkeizaishinbunshuppansha, 2014
東京 : 日本経済新聞出版社, 2014.
國際標準書號 9784532169404
4532169402
book jacket
03-24-2015 已為 文哲所 訂購 1 本.
Record:   Prev Next