Record:   Prev Next
作者 錢學森 (1909-) 著
書名 錢學森手稿 = Manuscripts of H. S. Tsien 1938-1955 / 郑哲敏主编
出版項 太原市 : 山西教育出版社, 2000
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  400 8567/ 8449    在架上    30580002074982
版本 第1版
說明 [29], 523面, 彩圖版[18]面 : 表 ; 29公分
人民幣256.00元 (精裝)
附註 參考書目: 面523
主題 錢學森 (1911-) -- 作品集 -- 科學 csht
Alt Author 鄭哲敏 主編
Alt Title Manuscripts of H. S. Tsien 1938-1955
Record:   Prev Next