Record:   Prev Next
書名 长江三角洲年鉴 / 《长江三角洲年鉴》编辑部编
出版項 北京市 : 线装书局, 2007[民96]-
國際標準書號 9787801067036 (2006)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖參考書區  R 552.282 7312  2006    館內使用    30610010179000
版本 第1版
說明 冊 : 圖, 表, 彩色圖版 ; 34公分
(精裝)
附註 拼音題名: Chang jiang san jiao zhou nian jian
館藏: 2006. HS(S)
主題 經濟發展 -- 長江三角洲 -- 年鑑 csht
Alt Author 長江三角洲年鑑編輯部 編
Alt Title Chang jiang san jiao zhou nian jian
Record:   Prev Next