Record:   Prev Next
作者 烏日陶克套胡 (1963-) 著
書名 蒙古族游牧经济及其变迁 / 乌日陶克套胡著
出版項 北京市 : 中央民族大学出版社, 2006
國際標準書號 7811082748 (平裝) : 人民幣20.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  332.2 396    在架上    30550112676570
版本 第1版
說明 [14], 301面 : 表 ; 21公分
附註 拼音題名: Menggu zu you mu jing ji ji qi bian qian
含參考書目
主題 蒙古族 -- 經濟 -- 歷史 csht
畜牧業 -- 中國 csht
畜牧 -- 蒙古族 csht
Alt Title Menggu zu you mu jing ji ji qi bian qian
Record:   Prev Next