MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  960806s1925  cc      000 0 chi d 
040  AS|cAS|dFSN 
100 1 張森楷|e學 
245 10 賁園書庫目錄輯略 |b一卷, 附錄一卷 /|c張森楷學 
250  民國十四年(1925)成都渭南嚴氏孝義家塾刊本 
300  1冊 ;|c32公分 
350  |b(線裝) 
440 0 渭南嚴氏孝義家塾叢書 
610 27 賁園書庫|x藏書目錄|2csht 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館古籍線裝書  083 945  v.1    在架上    30530101751568