Record:   Prev Next
書名 伊克昭盟农业区划 / 《伊克昭盟农业区划》编辑委员会[編]
出版項 呼和浩特市 : 內蒙古人民出版社, 1990[民79]
國際標準書號 7204009576
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 632.19251 1134    在架上    30530104421102
版本 第1版
說明 [8], 503面, 彩色圖版[5]面, 折圖[1]面, 地圖[2]面 : 圖, 表 ; 27公分
人民幣150.00 (精裝)
附註 拼音題名 : Yi ke zhao meng nong ye qu hua
含參考文獻
主題 農業 -- 內蒙古自治區伊克昭盟 csht
Alt Author 伊克昭盟農業區劃編輯委員會 編
Alt Title Yi ke zhao meng nong ye qu hua
Record:   Prev Next