Record:   Prev Next
作者 靳曉東 著
書名 一代真儒段正元 : 道德思想与教化实践 / 靳晓东著
出版項 北京市 : 知识产权出版社, 2015
國際標準書號 9787513030045 (平裝) : 人民幣49.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 128.3 6255    在架上    30530110948189
版本 第1版
說明 [4], 254面 ; 24公分
系列 段正元研究丛书
段正元研究叢書
附註 拼音題名: Yidai zhenru duanzhengyuan : daode sixiang yu jiaohua shijian
含參考書目
主題 段正元 (1864-1940) -- 學術思想 -- 哲學 csht
道德 lcstt
倫理學 csht
Alt Title 道德思想與教化實踐
Yidai zhenru duanzhengyuan : daode sixiang yu jiaohua shijian
Record:   Prev Next