Record:   Prev Next
書名 西北少数民族地区城市化及社区研究 / 高永久主编
出版項 北京市 : 民族出版社, 2005[民94]
國際標準書號 7105072415
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  C 545.192 0032 2005    在架上    30520010996834
版本 第1版
說明 [11], 303面 : 圖, 表 ; 21公分
人民幣24.00元 (平裝)
附註 拼音題名: Xi bei shao shu min zu di qu cheng shi hua ji she qu yan jiu
附錄: 甘肅民族地區社會調查問卷等4種
主題 都市 -- 中國 -- 西北地區 csht
少數民族 -- 中國 -- 西北地區 csht
Alt Author 高永久 (1964-) 主編
Alt Title Xi bei shao shu min zu di qu cheng shi hua ji she qu yan jiu
Record:   Prev Next