Record:   Prev Next
作者 陳汝㻛 (明) 撰
書名 湛然堂詩稿 不分卷 / (明)陳汝㻛撰
出版項 臺南縣 : 莊嚴, 1997[民86]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 082.1 8544  4:146    在架上    30580001067243
 傅斯年圖書館中文圖書區  082.44 0621  v.4:146    在架上    30530103664678
版本 初版
說明 356-391面 ; 27公分
(精裝)
系列 四庫全書存目叢書. 集部. 別集類 ; 146
附註 附錄: 《四庫全書總目・湛然堂詩稿無數卷》提要
據四川大學圖書館藏明崇禎陳邦綸刻本影印
與陳白陽集十卷,附錄一卷/(明)陳淳撰--隆池山樵詩集二卷/(明)彭年撰--止止堂集五卷/(明)戚繼光撰--勾漏集四卷/(明)顧起綸撰--卯洞集四卷/(明)徐珊撰--檗菴集二卷/(明)汪褆撰--方建元集十四卷,佳日樓詞一卷,續集師心草一卷/(明)方于魯撰--石西集八卷,附崇禮堂詩一卷/(明)汪子祜撰--石門集七卷/(明)高瀫撰--新鐫東厓王先生遺集二卷/(明)王襞撰--僦寮集二卷/(明)釋宗賢撰合刊
主題 陳汝㻛 (明) -- 作品集 -- 中國詩 csht
集部 -- 別集類 -- 明之屬 sk
Record:   Prev Next