Record:   Prev Next
書名 画者鲁迅 / 王锡荣选编
出版項 上海 : 上海文化出版社, 2006
國際標準書號 7807400366 (平裝) : 人民幣38.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  702 033.1    在架上    30550112793375
版本 第1版
說明 155面 : 圖 ; 23公分
附註 拼音題名: Hua zhe Lu Xun
主題 魯迅 (1881-1936) -- 作品集 -- 藝術 csht
魯迅 (1881-1936) -- 作品集 -- 評論 csht
Alt Author 王錫榮 選編
Alt Title Hua zhe Lu Xun
Record:   Prev Next