Record:   Prev Next
作者 Ma, Jiewei
書名 Desiring Hong Kong, consuming South China : transborder cultural politics, 1970-2010 / Eric Kit-wai Ma
出版項 Hong Kong : Hong Kong University Press, c2012
國際標準書號 9789888083459 (hbk.)
9789888083466 (pbk.)
9888083457 (hbk.)
9888083465 (pbk.)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  GN635.C6 M3 2012    在架上    30520020748589
 人文社會聯圖  GN635.C6 M325 2012    在架上    30610020362802
Record:   Prev Next