Record:   Prev Next
作者 International Conference "Confucianism in Vietnam" (2007 : Hanoi, Vietnam)
書名 ĥọi th̉ao qûóc t̂é Nho giáo ̉ơ Vîẹt Nam : Chuong trinh hoi Thao Chinh Thuc & Tom Tat Tham Luan = The International Conference on Confucianism in Vietnam : The official conference program (abstracts)
出版項 Hà N̂ọi : Nhà xûát b̉an Khoa học xã ĥọi, 2006
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  138.307 I61 2007    在架上    30580002433550
說明 154 p. ; 24 cm
附註 In Vietnamese, English, Japanese and Chinese
At head of title: Vîẹn nghiên c´ưu Hán Nôm Vîẹt Nam, Vîẹn Harvard-Yenching Hoa Kỳ
Title on added t.p.: Nghiên c´ưu tu tuong Nho gia Vîẹt Nam : tu huong tiep can lien nganh (Confucian thoughts in Viet Nam : Studies from an Interdisciplinary Perspective)
主題 Confucianism -- Vietnam -- Congresses
Vietnam -- Civilization -- Confucian influences -- Congresses
Nom imprints -- Vietnam -- Congresses
Alt Author Vîẹn nghiên c´ưu Hán Nôm (Vietnam)
Harvard-Yenching Institute
Alt Title Confucian thoughts in Viet Nam : Studies from an Interdisciplinary Perspective
Nghiên c´ưu tu tuong Nho gia Vîẹt Nam : tu huong tiep can lien nganh
Record:   Prev Next