Record:   Prev Next
作者 International Conference "Confucianism in Vietnam" (2004 : Hanoi, Vietnam)
書名 Nho giáo ̉ơ Vịêt Nam : k̉y ŷéu ḥôi th̉ao qûóc t̂é / [chịu trách nhîẹm b̉an th̉ao, Trịnh K̆hác Mạnh, Phan Văn Các ; dịch tîéng Anh, Chu Tuŷét Lan]
出版項 Hà Ṇôi : Nhà xûát b̉an Khoa học xã ḥôi, 2006
說明 527 p. : ill. ; 25 cm
附註 In Vietnamese and English; with summaries in both
At head of title: Vịên nghiên c´ưu Hán Nôm (Vietnam) [and] Vịên Harvard-Yenching (Hoa Kỳ)
Includes bibliographical references
主題 Confucianism -- Vietnam -- Congresses
Vietnam -- Civilization -- Confucian influences -- Congresses
Nom imprints -- Vietnam -- Congresses
Alt Author Trịnh, K̆hác Mạnh
Phan, Văn Các
Vịên nghiên c´ưu Hán Nôm (Vietnam)
Harvard-Yenching Institute
Alt Title Confucianism in Vietnam : international conference proceedings
Record:   Prev Next