MARC 主機 00000nam a22004093i 4500 
001  EBC3400841 
003  MiAaPQ 
005  20200713055405.0 
006  m   o d |    
007  cr cnu|||||||| 
008  200713s2002  xx   o   ||||0 dan d 
020  9788778679246|q(electronic bk.) 
020  |z9788778671158 
035  (MiAaPQ)EBC3400841 
035  (Au-PeEL)EBL3400841 
035  (CaPaEBR)ebr10636316 
035  (OCoLC)923361262 
040  MiAaPQ|beng|erda|epn|cMiAaPQ|dMiAaPQ 
050 4 JC423.L33 2002 
100 1 Laclau, Ernesto 
245 10 Det radikale demokrati :|bdiskursteoriens politiske 
    perspektiv 
264 1 Frederiksberg :|bSamfundslitteratur Press,|c2002 
264 4 |c©2002 
300  1 online resource (274 pages) 
336  text|btxt|2rdacontent 
337  computer|bc|2rdamedia 
338  online resource|bcr|2rdacarrier 
505 0 Omslag -- Forside -- Titelside -- Kolofon -- 
    Indholdsfortegnelse -- DEL I. Indledning -- Forord -- 
    Diskursteori, radikalt og pluralt demokrati -- Politik: er
    og bør -- Faser i forfatterskabet -- Hegemoniets 
    forudsætning: at tænke kontingens -- Inspiration fra 
    poststrukturalismen -- Centrale begreber i diskursteorien 
    -- Efter Hegemony and Socialist Strategy -- Hver deres vej
    -- Bogens opbygning -- DEL II. Fælles udgangspunkt: 
    Hegemoni og diskurs -- Hinsides det sociales positivitet: 
    -- Indledning -- Social formation og overdetermination -- 
    Artikulation og diskurs -- 'Subjekt'-kategorien -- 
    Antagonisme og objektivitet -- Ækvivalens og forskel -- 
    Hegemoni -- DEL III. Laclau: Teoretiske raffinementer -- 
    Politik og modernitetens grænser -- Sprog og virkelighed -
    - Kapitalisme, ulige udvikling og hegemoni -- 
    Diskussionsprocessen og sund fornuft -- Fuldstændig 
    frigørelse og tomme udtryk -- Universalisme, 
    partikularisme og spørgsmålet om identitet -- Hvorfor 
    betyder tomme udtryk noget i politik -- Den sociale 
    frembringelse af tomme udtryk -- Hegemoni -- Hegemoni og 
    demokrati -- Dekonstruktion, pragmatisme, hegemoni -- 
    Uafgørbarhed/beslutning -- Beslutning og spørgsmålet om 
    subjektet -- Rortys pragmatisme -- Konklusion -- DEL IV. 
    Mouffe: Politisk filosofi -- Radikalt demokrati eller 
    liberalt demokrati? -- Schmitts demokratiske 
    antiliberalisme -- Kant og det fælles bedste -- For en 
    agonistisk pluralisme -- Feminisme, medborgerskab og 
    radikal demokratisk politik -- Spørgsmålet om identitet og
    feminisme -- Medborgerskab og feministisk politik -- Et 
    radikalt demokratisk medborgerskabsbegreb -- Feministisk 
    politik og radikalt demokrati -- Politik og liberalismens 
    grænser -- Politisk liberalisme -- Liberalismen og 
    negering af det politiske -- Rationalitet og neutralitet -
    - Pluralisme og uafgørbarhed -- Moralitet, enstemmighed og
    upartiskhed 
505 8 Hvilken slags konsensus? -- DEL V. Afslutning: Interviews 
    -- Som at tegne i vand -- Interview med den argentinske 
    filosof Ernesto Laclau -- Intet demokrati uden lidenskab -
    - Litteratur -- Ord- og navneliste 
588  Description based on publisher supplied metadata and other
    sources 
590  Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest 
    Ebook Central, 2020. Available via World Wide Web. Access 
    may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated 
    libraries 
650 0 Democracy.;Radicalism 
655 4 Electronic books 
700 1 Mouffe, Chantal 
776 08 |iPrint version:|aLaclau, Ernesto|tDet radikale demokrati 
    : diskursteoriens politiske perspektiv|dFrederiksberg : 
    Samfundslitteratur Press,c2002|z9788778671158 
856 40 |uhttps://ebookcentral.proquest.com/lib/sinciatw/
    detail.action?docID=3400841|zClick to View