Record:   Prev Next
作者 Jensen, Inger
書名 Kompetence : - i et organisatorisk perspektiv
出版項 Frederiksberg : Samfundslitteratur, 2013
©2013
國際標準書號 9788778679192 (electronic bk.)
9788778679420
book jacket
版本 1st ed
說明 1 online resource (313 pages)
text txt rdacontent
computer c rdamedia
online resource cr rdacarrier
附註 Omslag -- Titelside -- Kolofon -- Indhold -- Indledning: Antologiens temaer, problemstillinger og perspektiver -- Del 1. Generel teoretisk udvikling -- Kompetence som et intersubjektivt fænomen -- Indledning -- Kompetence versus kvalifikation -- Kompetence og kvalifikation som historiske begreber -- Kompetencebegrebets socialpsykologi -- Kompleksitetsteori -- Diskussion af det kompleksitetsteoretiske bidrag -- Det kulturhistoriske perspektiv -- Sammenfatning -- Del 2. Kompetence - belyst fra finanssektoren -- Ledelsesmodeller og kompetencer i danske pengeinstitutter -- Indledning -- Data -- Udviklingstræk i de danske pengeinstitutter -- Problemer -- Modeller for forandring -- Modellerne under et -- Problemer i modellerne -- Hvordan bliver strategierne til? -- Konklusion -- Kompetence mellem struktur- og kulturudvikling -- Indledning -- 2 Udvikling, kompetence og læring -- Bankarbejdet og den specifikke kompetence -- En strukturintervention - Spar Bank Øst 1990-1997 -- En 'kulturintervention' -- Kompetence mellem struktur- og kulturudvikling - teoretiske overvejelser -- 7 Hvorhen bevæger pengeinstitutsektoren sig kompetencemæssigt? -- 8 Kulturel kompetence - mellem effektivitet og Model II -læring -- Del 3. Kompetence - belyst fra private produktionsvirksomheder -- Kapabiliteter og kompetencer som ledelsesværktøj -- Indledning -- Hvorfor virksomhedskapabilitet - et eksempel -- Hvad er en virksomheds kernekapabilitet ifølge teorierne? -- Fra person-kvalifikationer via person-kompetencer til virksomhedskapabiliteter og omvendt -- Afprøvning af teorien: Udledning af virksomhedskapabiliteter og personkompetencer og kvalifikationer i en konkret virksomhed -- Kritisk analyse af begreberne og deres brug -- Konklusion -- Mellem organisatorisk inkompetence og lærd ignorance -- Introduktion -- Den britiske skibsindustri -- Forandrings- og adaptionsprocesser
Præsentation af en analyseramme -- Mod lærd ignorance -- Konklusion og implikationer -- Kompetenceudvikling blandt medarbejdere og ledere -- Indledning -- Kompetenceudvikling i decentral programmering -- Hvad siger case 1 og 2 om kompetenceudvikling? -- Kompetenceudvikling i central programmering -- Hvad siger case 3 om kompetenceudvikling? -- Kompetenceudvikling fra blandede til decentrale former for programmering -- Hvad forstås ved kvalifikationer og hvordan bliver kvalifikationskrav til kompetenceudvikling? -- Kompetenceudvikling og sociale rum -- Kompetenceudvikling - en opsummering og perspektivering -- Fornyelsesevne og kompetenceudvikling -- Indledning -- Produktion -- Teknologi -- Organisation -- Personale -- Konklusion -- Del 4. Kompetence - belyst fra offentlig service og forvaltning -- Den lærende organisation som kompetenceudvikling -- Indledning -- Organisatorisk læring -- Den lærende organisation som begreb -- Baggrunden for at udvikle en lærende organisation i Off-Styr -- En forsker støder til -- "Masseproduktion af menneskeskæbner" -- Læreprocessens indhold, formål og metode -- Medarbejderudvikling -- Organisationsudvikling -- Opsummering -- Diskussion -- Kompetent kollektivisering af vidensskabende processer -- Frem eller tilbage -- Fase et med modernisering af stabile strukturer -- Fase to med værdistyring -- Fra store ord til adfærd -- Fortidens forståelsesform i udviklingen af fremtidens organisation -- Fortidigt paradigme forklædt som moderne human management -- Udviklingsprojekter kan skabe mistillid -- Aflæsning af tilstanden i et organisatorisk felt -- Udviklingsspiral gennem polspændinger -- Model med holdepunkter for udviklingsprocessen -- Kompetence i hoved og krop -- Et mulighedsfelt for menneskelig udvikling
Description based on publisher supplied metadata and other sources
Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2020. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries
鏈接 Print version: Jensen, Inger Kompetence : - i et organisatorisk perspektiv Frederiksberg : Samfundslitteratur,c2013 9788778679420
主題 Ability
Electronic books
Alt Author Andersen, Torben
Prahl, Arne
Record:   Prev Next