Record:   Prev Next
作者 Laclau, Ernesto
書名 Det radikale demokrati : diskursteoriens politiske perspektiv
出版項 Frederiksberg : Samfundslitteratur Press, 2002
©2002
國際標準書號 9788778679246 (electronic bk.)
9788778671158
book jacket
說明 1 online resource (274 pages)
text txt rdacontent
computer c rdamedia
online resource cr rdacarrier
附註 Omslag -- Forside -- Titelside -- Kolofon -- Indholdsfortegnelse -- DEL I. Indledning -- Forord -- Diskursteori, radikalt og pluralt demokrati -- Politik: er og bør -- Faser i forfatterskabet -- Hegemoniets forudsætning: at tænke kontingens -- Inspiration fra poststrukturalismen -- Centrale begreber i diskursteorien -- Efter Hegemony and Socialist Strategy -- Hver deres vej -- Bogens opbygning -- DEL II. Fælles udgangspunkt: Hegemoni og diskurs -- Hinsides det sociales positivitet: -- Indledning -- Social formation og overdetermination -- Artikulation og diskurs -- 'Subjekt'-kategorien -- Antagonisme og objektivitet -- Ækvivalens og forskel -- Hegemoni -- DEL III. Laclau: Teoretiske raffinementer -- Politik og modernitetens grænser -- Sprog og virkelighed -- Kapitalisme, ulige udvikling og hegemoni -- Diskussionsprocessen og sund fornuft -- Fuldstændig frigørelse og tomme udtryk -- Universalisme, partikularisme og spørgsmålet om identitet -- Hvorfor betyder tomme udtryk noget i politik -- Den sociale frembringelse af tomme udtryk -- Hegemoni -- Hegemoni og demokrati -- Dekonstruktion, pragmatisme, hegemoni -- Uafgørbarhed/beslutning -- Beslutning og spørgsmålet om subjektet -- Rortys pragmatisme -- Konklusion -- DEL IV. Mouffe: Politisk filosofi -- Radikalt demokrati eller liberalt demokrati? -- Schmitts demokratiske antiliberalisme -- Kant og det fælles bedste -- For en agonistisk pluralisme -- Feminisme, medborgerskab og radikal demokratisk politik -- Spørgsmålet om identitet og feminisme -- Medborgerskab og feministisk politik -- Et radikalt demokratisk medborgerskabsbegreb -- Feministisk politik og radikalt demokrati -- Politik og liberalismens grænser -- Politisk liberalisme -- Liberalismen og negering af det politiske -- Rationalitet og neutralitet -- Pluralisme og uafgørbarhed -- Moralitet, enstemmighed og upartiskhed
Hvilken slags konsensus? -- DEL V. Afslutning: Interviews -- Som at tegne i vand -- Interview med den argentinske filosof Ernesto Laclau -- Intet demokrati uden lidenskab -- Litteratur -- Ord- og navneliste
Description based on publisher supplied metadata and other sources
Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2020. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries
鏈接 Print version: Laclau, Ernesto Det radikale demokrati : diskursteoriens politiske perspektiv Frederiksberg : Samfundslitteratur Press,c2002 9788778671158
主題 Democracy.;Radicalism
Electronic books
Alt Author Mouffe, Chantal
Record:   Prev Next