Record:   Prev Next
書名 [Ta Iera Grammata etoi e Palaia kai e Nea Diatheke metaphrasthenta ek ton theion archetypon (romanized form)]
Ta iera grammata, metaphrasthenta ek ton theion archetypon
出版項 En Londino : Dapane tes Brettanikes Biblikes Hetaireias pros diadosin tou Theiou logou en te te Megale Brettania kai te Allodape, 1927
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館西文圖書區  BS242 1927    在架上    HPW0002194
說明 1280 p. ; 18 cm
附註 Title romanized
Unif Title Bible. Greek (Modern Greek). 1927
Record:   Prev Next