MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
001  51869924 
003  OCoLC 
005  20160615042949.0 
008  160615s1969  ch      000 0 chi d 
035  (OCoLC)51869924 
040  WTS|beng|erda|cWTS|dOCLCQ|dOCLCO|dAS 
050  BS315.C583|bS56 1969 
130 0 Bible.|lChinese (Amoy) 
245 10 Sin kū Iok ê Sèng-keng :|bchoân su =|b舊新約全書 
246 31 舊新約全書 
264 1 [Tâi-oân] :|bSèng-Keng Kong-Hōe,|c1969 
300  1047, 302 pages ;|c20 cm 
336  text|btxt|2rdacontent 
337  unmediated|bn|2rdamedia 
338  volume|bnc|2rdacarrier 
500  "Amoy romanized Bible, R.V. edition"--T.p. verso 
505 0 Kū-iok ê Sèng-keng -- Lán ê Kiù-chú Iâ-so Ki-tok ê Sin Iok
    : Choân Su 
546  Chinese (Amoy), romanized script 
630 00 Bible|vTranslations into Chinese 
740 02 Kū-iok ê Sèng-keng 
740 02 Lán ê Kiù-chú Iâ-so Ki-tok ê Sin Iok : Choân Su 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖曹永和文庫  TSAO BS315.C583 S56 1969    在架上    30600620034232