Record:   Prev Next
書名 Memoirs of J. L. Huang = 黃仁霖回憶錄
出版項 台北 : 英中出版社, 民73 (1984)
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館西文圖書區  DS778.H8 M533    在架上    HPW0008536
說明 244 p. : ill. ; 22 cm
主題 Huang, J. L
Record:   Prev Next