Record:   Prev Next
書名 Làng xã Việt Nam và Đông Nam Á trong thời kỳ hội nhập : kỷ yếu tọa đàm = Village in Vietnam and Southeast Asia in the period of integration : workshop proceedings / đồng chủ biên, Lê Thanh Sang, Ono Mikiko
出版項 Hà Nội : Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội, 2016
國際標準書號 9786049445552 (paperback)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  HN700.5 L269 2016    在架上    30560400629314
說明 258 pages : illustrations, maps ; 24 cm
text txt rdacontent
unmediated n rdamedia
volume nc rdacarrier
附註 At head of title: Viện Khoa học xã hội vững Nam bộ (Southern Institute of Social Sciences), Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á (Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University)
Includes bibliographical references
主題 Village communities -- Vietnam
Village communities -- Southeast Asia
Vietnam -- History
Southeast Asia -- History
Alt Author Lê, Thanh Sang, editor
Ono, Mikiko, editor
Alt Title Village in Vietnam and Southeast Asia in the period of integration : workshop proceedings
Kỷ yếu tọa đàm : Làng xã Việt Nam và Đông Nam Á trong thời kỳ hội nhập
Workshop proceedings : Village in Vietnam and Southeast Asia in the period of integration
Record:   Prev Next