MARC 主機 00000cas 22003257a 4500 
001   98949427 
005  20010220175606.0 
008  000803c19uu9999th ar   s f0  0thao 
010  98949427 
020  9743386572 (pbk. : 2004) 
025  Th-98-949427-S 
040  DLC|cDLC|dDNLM|dDLC|dAS 
041 0 thaeng 
042  lcd 
043  a-th--- 
050 00 WMLC 2000/90524 
245 00 Khr̄ưang chī phawa sangkhom ... =|bSocial indicators .. 
246 31 Social indicators .. 
246 33 Thailand social indicators 
260  K̨̄oth̨̄om̨̄o. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakh̨̄on] :|bSamnakngān 
    Sathiti h̄æng Chāt, Samnak Nāyok Ratthamontrī, 
300  v. :|bill. ;|c31 cm 
310  2 years 
500  Description based on: Ph̨̄o. S̨̄o. 2547 [2004] 
500  Chiefly statistics 
546  Thai and English 
650 0 Social indicators|zThailand|vPeriodicals 
650 12 Demography|zThailand|vStatistics 
710 1 Thailand.|bSamnakngān Sathiti h̄æng Chāt 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 亞太中心圖書室統計資料區  ST HN700.55 K47  2004    館內使用    30620020078613