Record:   Prev Next
作者 Kānsammanā thāng Wichākān r̄ưang "Watthanatham M̄ưang: Chumchon M̄ưang læ Kānplīanpl̄æng nai Krung Thēp-- l̄æ Parimonthon" (1994 : Ratchaburi, Thailand)
書名 Watthanatham m̄ưang : sarup Kānsammanā thāng Wichākān r̄ưang "Watthanatham M̄ưang: Chumchon M̄ưang læ Kānplīanpl̄æng nai Krung Thēp-- læ Parimonthon", 7-8 Karakadākhom 2537
出版項 [Nakhon Pathom] : Sūn Mānutsayawitthayā Sirinth̨ōn, Mahāwitthayālai Sinlapāk̨ōn, 2537 [1994]
國際標準書號 9746005448 (pbk.)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 亞太中心圖書室  HN700.55.B38 K36 1994    在架上    30620020065362
版本 Phim khrang r̄æk
說明 147 p. ; 30 cm
附註 In Thai
Proceedings of seminar on impact of urbanization to communities culture and social structure in Bangkok metropolitan and vicinity areas
Includes bibliographical references
主題 Bangkok Metropolitan Area (Thailand) -- Social conditions
Urbanization -- Thailand -- Bangkok Metropolitan Area
Alt Author Mahāwitthayālai Sinlapāk̨ōn. Khrōngkān Sūn Mānutsayawitthayā Sirintḥōn
Alt Title Urban culture : urban communities and their changes in Bangkok and vicinity
Record:   Prev Next