MARC 主機 00000cas 2200000  4500 
001  01783083 
005  19920830113424.0 
008  740430d19641972nyugr1    0  a0eng  
010  64014220 //r74 
022  0091-6579 
035  1007341|bMULS 
040  DLC|cDLC|dNSD|dOCL|dDLC|dNOH|dOCL|dRCS|dOCL|dHUL|dOCL|dNST
    |dAS|dIZ|dIB 
050 00 QH585|b.M47 
060 0 W1 ME9615G 
069 1 M32500000 
082  574.8/76/05 
222 0 Methods in cell physiology 
245 00 Methods in cell physiology 
260  New York,|bAcademic Press 
265  111 Fifth Ave., 10003 
300  5v.|bill.|c24 cm 
362 0 v. 1-5; 1964-72 
500  Edited by D. M. Prescott 
650 0 Cytology|xTechnique 
650 2 Cells|xphysiology|xlaboratory manuals 
650 2 Cells|xphysiology|xyearbooks 
700 11 Prescott, David M.,|d1926-|eed 
785 00 |tMethods in cell biology|x0091-679X 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 生命科學圖書館  QH585 M592 1964  v. 1    在架上    30120100009836
 生命科學圖書館  QH585 M592 1966  v. 2    在架上    30120100010784
 生命科學圖書館  QH585 M592 1968  v. 3    在架上    30110100024356
 生命科學圖書館  QH585 M592 1970  v. 4    在架上    30120100013275
 生命科學圖書館  QH585 M592 1972  v. 5    在架上    30120100014901