Record:   Prev Next
作者 Phạm, Thuy´ Ḥơp
書名 Sưu tập đieû khăć Champa tại Bảo taǹg Lịch sử Việt Nam = The collection of Champa sculpture in the National Museum of Vietnamese History / Phạm Thuy´ Ḥơp
出版項 Hà Nọî : Bảo taǹg Lịch sử Việt Nam, 2003
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館西文圖書區  NB1014 P534 2003    在架上    30530001071943
說明 144 p. : chiefly ill. (some col.) ; 21 x 25 cm
附註 At head of title: Bảo taǹg Lịch sử Việt Nam
Vietnamese and English
Includes bibliographical references (p. 141-143)
主題 Sculpture, Cham -- Vietnam -- Catalogs
Bảo taǹg lịch sử Việt Nam -- Catalogs
Champā (Kingdom) -- Antiquities -- Catalogs
Alt Author Bảo taǹg lịch sử Việt Nam (Hanoi, Vietnam)
Alt Title Collection of Champa sculpture in the National Museum of Vietnamese history
Record:   Prev Next