Record:   Prev Next
作者 楊昇展 撰
書名 臺灣原住民族傳統姓名之研究 / 楊昇展撰
出版項 [臺南市] : 國立臺南師範學院臺灣文化研究所, 民93[2004]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  008.847 4302 4667 2004    在架上    30520010970755
 人文社會聯圖  008.847 4667 2004    在架上    30600010494269
說明 [7], 198面 : 表 ; 30公分
(平裝)
附註 英文題名: The study of Taiwan aborigine's traditional name
附錄: 臺灣原住民族回復傳統姓名一覽表(92年3月底止)等7種
碩士論文--國立臺南師範學院臺灣文化研究所, 民93
指導教授: 石萬壽
參考書目: 面171-176
Alt Title The study of Taiwan aborigine's traditional name
Record:   Prev Next