MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  070108s2005  ch ad  b  000 0 chi d 
040  AS|cAS 
100 1 葉蓓芳|e撰 
245 10 今高雄市歷史變遷中人群遷移的空間對應(1624-2004) /
    |c葉蓓芳撰 
260  臺南市 :|b國立臺南大學臺灣文化研究所,|c民94[2005] 
300  [10], 212面 :|b図, 表 ;|c30公分 
350  |b(平裝) 
502  碩士論文--國立台南大學臺灣文化研究所, 民94 
502  指導教授: 賴志彰 
504  含參考書目 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  008.847 4444 2005    在架上    30600010488147